Książka " 281 dni w szponach NKWD",Danuta Szyksznian-Ossowska

CENA: 14,90 zł

Książka " 281 dni w szponach NKWD",Danuta Szyksznian-Ossowska
Książka " 281 dni w szponach NKWD",Danuta Szyksznian-Ossowska
Książka " 281 dni w szponach NKWD",Danuta Szyksznian-Ossowska

 ?281 dni w szponach NKWD? to wzruszający zapis młodzieńczych wspomnień wilnianki, którą wojna zastaje w wieku 14 lat. Od samego początku wojny działa w konspiracji. W wieku 19 lat bierze udział w Powstaniu Wileńskim (operacja ?Ostra Brama?) ? za co odznaczona zostaje srebrnym krzyżem z mieczami. Aresztowana w Wigilię Bożego Narodzenia 1944r., przechodzi ciężkie śledztwo w NKWD, osadzona potem w celi więzienia na Łukiszkach. W marcu 1945r. wywieziona do Łagru w Jełszance k. Saratowa? 

Wspomnienia Danuty Janiczakówny-Szyksznian - to wstrząsająca historia męczeństwa dziewiętnastoletniej Polki z Wilna, skazanej przez stalinowskie władze za udział w Armii Krajowej na niewyobrażalne represje. Przeżyła całą gehennę katorgi w sowieckich więzieniach i syberyjskim łagrze. Autorka pisze nie tylko o swojej tragedii, ale także opowiada o losach współtowarzyszek niedoli. Pisze o okrucieństwie oprawców, ale nie zapomina też o odruchach człowieczeństwa ze strony niektórych strażników. Pomimo dużego dystansu czasu, zadziwia doskonałą pamięcią szczegółów i faktów. Stworzyła jeszcze jeden cenny dokument historyczny, wzbogacający naszą wiedzę o represjach stalinowskich, jakie stosowano przeciwko ludności polskiej Wilna, Wileńszczyzny, jak i pozostałych ziem wschodnich, należących przed Drugą Wojną Światową do Polski.


Tadeusz M. Płużański:

 

Danuta Szyksznian-Ossowska pochodzi z najpiękniejszego pokolenia Polaków - pokolenia II Rzeczpospolitej, które tak ukochało niepodległą Ojczyznę, że gotowe było oddać za Nią życie. Do tego Wilnianka po tacie, a góralka (z Suchej Beskidzkiej) po mamie. Osobowość wybuchowa. I niech nikogo nie zmyli niewinny konspiracyjny pseudonim ?Sarenka?. Ani nazwa ?Kozy? ? kryptonim grupy 12 młodych Wilnianek, w której wykonywała najbardziej niebezpieczne zadania. Za udział w Powstaniu Wileńskim, znanym częściej jako ?Operacja Ostra Brama? w wieku 19 lat odznaczona srebrnym krzyżem zasługi z mieczami. A potem było już tylko gorzej - śledztwo w sowieckiej katowni na Łukiszkach, wywózka do obozu w dalekim Saratowie. Po powrocie do Polski wciąż kłopoty i szykany. Klub kresowych żołnierzy zakładała? 13 grudnia 1981 roku. Już w wolnej III RP inicjatorka odsłonięcia w Szczecinie pomnika żołnierzy AK zamordowanych przez Niemców w Ponarach i ronda niezłomnego żołnierza Kresów - Zygmunta Szendzielarza ?Łupaszki?. Tę niezwykłą historię, historię panny wyklętej, musi poznać każdy Polak!


Oprawa:
miękka ze skrzydełkami
Liczba stron:
192

DOSTĘPNE OPCJE: wybierz rozmiar:

dodaj do koszyka