"Stalinowski kat Polski Iwan Sierow", Nikita Pietrow

CENA: 33 zł 38 zł

"Stalinowski kat Polski Iwan Sierow", Nikita Pietrow


 " Stalinowski kat Polski Iwan Sierow", Nikita Pietrow


Iwan Sierow - kat Polski
Pierwsza biografia Iwana Sierowa, opracowana przez Nikitę Pietrowa . Sierow odegrał ogromną rolę we wprowadzaniu komunistycznego systemu w Polsce , która znalazła się w orbicie wpływów sowieckich. Bezwzględny zbrodniarz , jakim był Sierow, w ramach NKWD został krwawym specjalistą od spraw polskich.
Po zajęciu terytorium Polski przez Sowietów we wrześniu 1939 roku, Iwan Sierow znalazł się w Małopolsce Wchodniej i przeprowadzał masowe represje wobec ludności polskiej. W 1940 roku wcielił w życie dyrektywę o rozstrzelaniu polskich oficerów w Starobielsku , a także decyzję o rozstrzelaniu cywilów w Małopolsce Wschodniej .
Poza zbrodniami dokonanymi na ludności polskiej , Sierow ponosi odpowiedzialność za wysiedlenie ludów Północnego Kaukazu i krajów bałtyckich. Zwalczał polski ruch niepodległościowy w latach 1944-194 , odpowiadał za powojenne represje na terenie Niemiec Wschodnich, tłumił Powstanie Węgierskie w 1956 roku.
Według Nikity Pietrowa, Sierow pozbawiony był szczególnych talentów. Uchodził za grubiańskiego, zadufanego w sobie, rónocześnie schematycznego w myśleniu i bezrefleksyjnego ale niezwykle sprawnego, przedstawiciela krwawego sowieckiego aparatu bezpieczeństwa.
Za czasów Chruszczowa wiele ofiar represji Sierowa doczekało się rehabilitacji. Paradoksalnie sam Sierow, wówczas już szef KGB, uczestniczył w procesach rehabilitacyjnych, przygotowując raporty o zbrodniach Stalina. Można powiedzieć, że miał szczęście ? mimo rozmaitych oskarżeń wysuwanych pod jego adresem uniknął kary, chociaż z czasem został pozbawiony władzy i odsunięty na boczny tor. Historia Iwana Sierowa doskonale pokazuje nie tylko los pojedynczego człowieka w czasach stalinizmu, ale też mechanizmy funkcjonowania skonfliktowanej wewnętrznie radzieckiej władzy.

Wydawnictwo: Demart

Ilość stron: 416

Okładka: twarda

DOSTĘPNE OPCJE: wybierz rozmiar:

dodaj do koszyka