BIURO OBSŁUGI KLIENTA   (pn-pt 11.00 - 16.00)

Regulamin

1. Cena produktów
2. Oryginalność produktów
3. Gwarancja i Reklamacje
4. Zwroty
5. Ochrona danych osobowych
6. Rejestracja Klienta
7. Zamówienia
8. Koszty wysyłki
9. Wysyłka
10. Płatności
11. Postanowienia koncowe

REGULAMIN Sklepu Internetowego Nowa Siła (SIMJP) z dnia 27.07.2009.
Regulamin określa zasady sprzedaży towarów przez "Sklep Internetowy NOWA SIŁA) znajdujący sie na www.nowasila.pl Właścicielem  jest Mariola Polkowska wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem  ,NIP 6762339869 REGON 12 , z siedzibą 31-113 Kraków, ul. Kapucyńska 7/5

SIMJP prowadzi sprzedaż wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie zamówienia w SINW na www.nowasila.pl jest równoznaczne z akceptacją postanowien Regulaminu SINS. Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży przez SINS, jest dzien odbioru przesyłki przez klienta. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w jezyku polskim.


Wszystkie ceny podane w ofercie SINSwyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. SINS zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących sie w ofercie jak również przeprowadzania i odwoływania wszelkich akcji promocyjnych oraz do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży.


Wszystkie produkty prezentowane w SINS są oryginalne. Produkty przedstawione na zdjeciach w rzeczywistości mogą sie nieznacznie różnić od stanu faktycznego.

Tabele rozmiarów zawierają dane orientacyjne, które mogą się nieznacznie różnia w zależności od kroju, modelu i konkretnego egzemplarza produktu.

Prosimy dokładnie dobierać rozmiary danych produktów - podobne produkty mogą mieć całkiem inne wymiary w tabelach

Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjecia produktów znajdujące sie w SINS są chronione prawami autorskimi. Zabrania sie ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.

Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością producenta.


Wszystkie towary dostepne w SINS objete są gwarancją producenta z wyjątkiem towarów z opisem w nazwie "OUTLET". Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe mechaniczne uszkodzenia (rozdarcia, przeciecia itp.) powstałe z winy klienta ani uszkodzenia spowodowane niedbałym bądź niewłaściwym użytkowaniem.

Reklamacje (wad fabrycznych, niekompletności produktu etc.) należy składać na nasz adres:Bossman ul.KAPUCYŃSKA 7/5, 31-113 Kraków. Wraz z produktem należy dostarczyć dowód zakupu (lub wyraźną kopię), krótką informację o wadzie produktu oraz dane kontaktowe. Prosimy o kontakt z naszym działem serwisu przed odesłaniem towaru celem ustalenia szczegółów procesu reklamacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt e-mail: sklep@nowasila.pl Każdy reklamowany towar powinien posiadać dołączone oświadczenie reklamacyjne zawierające opisaną przyczynę reklamacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach wady powstały. Należy również podać swoje imie, nazwisko, adres , numer zamówienia, a także deklaracje żądań (wymiana na inny egzemplarz, naprawa, zwrot gotówki).Reklamowany towar powinien bya czysty i higienicznie bezpieczny. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjecia reklamacji.

Prosimy przed odesłaniem towaru o przesłanie informacji na e-mail  sklep@nowasila.pl

Po przyjeciu reklamacji towar trafia do rzeczoznawcy producenta , który rozpatruje reklamacje. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, a klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji.

W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa sklep. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa klient.


Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów Klient ma prawo zrezygnowaa z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Towar należy odesłać na adres : Mariola Polkowska ul.Kapucyńska 7/5 31-113 Kraków . Prosimy przed wysłaniem towaru o kontakt z działem handlowym sklep@nowasila.plWraz z towarem należy odesłać dowód zakupu (paragon fiskalny lub kopie faktury VAT) oraz oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz numer konta, na jakie ma zostaa dokonany zwrot należności. SINS gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zwracanego towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 3 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta, licząc od daty otrzymania towaru.

SINS nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem. 

Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.


  Mariola Polkowska- Właściciel SINS zobowiązuje sie do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci SINS mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia. 

Własciciel SINS nie udostepniała i nie bedzie w przyszłości udostepniaa danych osobowych swoich klientów do celów innych nią związanych z realizacją zamówienia. Dotyczy to zarówno danych adresowych (takich jak: miasto, ulica itp.) jak i adresów e-mail.


Złożenie zmówienia możliwe jest jedynie po zarejestrowaniu użytkownika. Rejestracja odbywa sie poprzez wypełnienie formularza. Formularz należy wypełnić poprawnie podając prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może zostać nie zrealizowane.

Rejestracji mogą dokonaa osoby fizyczne (powyżej 13 roku życia lub posiadające zgode rodziców) oraz podmioty gospodarcze.

Dane osobowe naszych klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby SINS i przetwarzane w celu realizacji zamówien, prowadzenia akcji informacyjnych, promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.SINS przyjmuje zamówienia wyłącznie drogą elektroniczną przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Wysyłki przerowadzamy raz lub dwa razy w tygoniu ( w zależności od ilości zamówień). Pierwsza wysyłka odbywa się zawsze w poniedziałek lub we wtrorek  , druga opcjonalna we czwartek lub piatek.

Po złożeniu zamówienia klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość zwrotną z informację o przyjeciu zamówienia oraz jego numerem.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy handlowej ze SINS.

Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je w całości do momentu wystawienia paragonu fiskalnego.

Aby dokonać zmian lub anulować zamówienia należy to uczynia przez panel na swoim koncie w SINS lub skontaktować sie telefonicznie bądź droga mailową z obsługą sklepu.

Realizacja zamówien nastepuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówien na te towary, aż do wyczerpania sie zapasów. SINSzastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie towaru, jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizacje złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje sie niezwłocznie powiadomia klienta.

Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie bedą rozpatrywane,


Koszty wysyłki towaru pokrywa klient.


Koszt wysyłki pobraniowej wynosi 23,50 zł.

Koszt wysyłki przelewowej wynosi 13,50 zł. 

Koszt wysyłki zagranicznej na terenie UE wynosi 75 zł.

 

  


SINS realizuje zamówienia na terenie całego świata.

Wysyłki realizowane są za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ

Maksymalny czas realizacji zamówienia na terenie Polski wynosi 14 dni roboczych. Paczki są dostarczane w dni robocze.
Klienci dokonujący zakupów w SINS wraz z dostawą otrzyma paragon, który jest dowodem zakupu. Na życzenie klienta wystawiamy również faktury VAT. Należy to zgłosić przy składaniu zamówienia.

Klient może wybrać następujące formy płatności:


- przy odbiorze - należność pobierana jest w momencie dostawy

- przed odbiorem - przelew bankowy na konto 

-


 


W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty  klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia.

W przypadku braku płatności, zamówienie zostanie usuniete bez uprzedniego informowania klienta.


Promocji i rabatów w SINS nie można łączyć.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów praz odpowiedzialności za szkode wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).